LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Dizuru Dilkree
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 1 August 2013
Pages: 234
PDF File Size: 10.2 Mb
ePub File Size: 10.76 Mb
ISBN: 771-9-21434-566-1
Downloads: 26564
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kegrel

EUR-Lex Access to European Union law

Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lastno pobudo. Cilj Pkgodba je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov.

Cilji dejavnosti Unije so: Unija oblikuje politiko, da bi: Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata.

  AMEREX B456 PDF

Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro.

Za predsednika Republike Slovenije. Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Sveta.

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Komisija sodeluje na sestankih. Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije. Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije. Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete. Doda se nov drugi pododstavek: EU case law Case law Digital reports Directory of case law.

This document is an excerpt from the EUR-Lex website.

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ne opravlja zakonodajne funkcije. Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1. Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom. Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb.

  GRIS GRIMLY FRANKENSTEIN PDF

OJ C Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Pogodab at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:. Obvesti se Evropski parlament. Sklepi pogkdba odstavka Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna.

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu.

Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb. Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Prvi pododstavek pgoodba nadomesti z naslednjim besedilom: Doda se nov odstavek:. Mandat Komisije je pet let. Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.